ČRS MO HumpolecMimopstruhové revíry
číslo název popis rozloha
421 085 Želivka 6 - údolní nádrž Sedlice Přítok Sázavy. Od tělesa údolní nádrže Sedlice až k jezu Hrobského mlýna v k.ú. Kletečná. K revíru patří úsek Hejlovky od jejího vtoku do údolní nádrže až k jezu Břečovského mlýna v k.ú. Svépravice. 6km 38ha
421 057 Pstružný potok 2
Peruš ........ rybník v k.ú. Humpolec 4ha
Jambor ....... rybník v k.ú. Humpolec 2ha

Pstruhové revíry
číslo název popis rozloha
423 050 Želivka 7 - Jankovský potok Přítok Sázavy. Od jezu Hrobského mlýna v k.ú. Kletečná ke státní silnici Zachotín - Mysletín. Včetně potoka Hejnického až k Machkovu mlýnu a včetně Zajíčkova rybníka v k.ú. Staré Bříště 0,6 ha. Úsek od státní silnice Zachotín - Mysletín je až k pramenům chovný. 14km 4,5ha
423 050 Martinický potok 1P Přítok Želivky. Od mostu silnice Senožaty - Hroznětice až k hrázi Martinického rybníka, který do revíru nepatří. Do revíru nepatří ani Mlýnský rybník v k.ú. Onšov. Všechny přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. 14km 5ha

FOTOGALERIE

Plnění osazovacích plánů P a MP revírů v roce 2017

ČRS MO Humpolec